KATALÓG PRODUKTOV

Smrekové
pelety 100 %

 Charakteristika:
Diameter 6 mm
Certifikát EN PLUS A1
Výhrevnosť >= 16,8 Mj / kg
Vlhkosť:  < 8,5%
Obsah popola: < 0,5 %
Bez prísad
Balenie:
Rozmer paliet: 1,00 x 1,00 m
N° 72 vriec po 15 Kg na palete (1080 Kg)
Big-bag: 1000 Kg na palete
Krajina pôvodu:
Slovensko

Ihličnaté
pelety 100%

Charakteristika:
Diameter: 6 mm
Certifikát EN PLUS A1
Výhrevnosť >= 16,8 Mj / kg
Vlhkosť:  < 8%
Obsah popola:  < 0,68 %
Bez prísad
Balenie:
Rozmer paliet 1,00 x 1,00 m
N° 70 vriec po 15 Kg na palete (1050 Kg)
Big-bag: 1000 Kg na paleteKrajina pôvodu:
Baltické krajiny

Bukové
pelety 100%

Charakteristika:
Diameter 6 mm
Certifikát. EN PLUS A2
Výhrevnosť >= 16 Mj / kg
Vlhkosť:  < 8%
Obsah popola:  < 0,7 %
Bez prísad
Balenie:
Rozmer paliet 1,00 x 1,00 m
N° 70 vriec po 15 Kg na palete (1050 Kg)
Big-bag: 1000 Kg na palete
Krajina pôvodu:
Chorvátsko